English Version
储建学院2018届毕业生各专业前30%学分绩及排名
发布时间:2017-09-15  作者:张守花  浏览次数:

各位同学:

 

附件中是储运与建筑工程学院毕业班各专业前30%同学的学分绩及其排名,其中:

    1、本次学分绩计算的成绩依据是截止914日教务系统中已有的必修课成绩。

    2、学分绩计算采取正常考试成绩,即第一次考试的成绩。

   

  

附件:毕业班各专业前30%学分绩.xlsx

  

                                                                储运与建筑工程学院

                                                          2017年9月15日  

 

CopyRight @ 2014 中国石油大学(华东)储运与建筑工程学院
地址:山东省青岛市黄岛区长江西路66号储建学院 邮政编码:266580